Arbejdsstyrkeplanlægning er vigtig for, at vi nu og i fremtiden kan løse vores opgaver effektivt og med høj kvalitet, sik­kerhed for borgere og patienter samt et godt arbejdsmiljø.

Strategi for arbejdsstyrkeplanlægning sætter retning for og inspirerer til arbejdsstyrkeplanlægning på Region Midtjyllands arbejdspladser.

I strategien er der formuleret en vision, fem pejlemærker og tre strategispor. 

Vision

Pejlemærker

Strategispor