Vanskelige personalesager er typisk sager:

  • der har aspekter af strafferetlige forhold i forhold til enkelt medarbejdere eller til Region Midtjylland,
  • der kan være sager, der rejses af eller vedrører brugere eller borgere
  • der har/ kan få politikernes og eller pressens bevågenhed og
  • hvor det er vigtigt at sikre, at direktionen og regionsrådet får en hurtig og relevant orientering.

Det er væsentligt i denne type sager at sikre en ensartet praksis, herunder især i forhold til politianmeldelse og i forhold til eventuelle personalemæssige sanktioner – bortvisning/afsked/advarsler.