Politikken handler om Region Midtjyllands forpligtelse til at forebygge, identificere og håndtere vold og krænkende handlinger, herunder mobning og seksuel chikane – på samtlige af regionens arbejdspladser.

Målgruppe 

Politikken gælder for alle ansatte i Region Midtjylland.

Formål 

Formålet med denne politik er, at:

  • øge opmærksomhed og viden blandt ledere, medarbejdere og deres repræsentanter i MED-systemet om vold, mobning og chikane i Region Midtjylland
  • give ledere, medarbejdere og deres repræsentanter i MED-systemet på alle niveauer nogle holdninger og retningslinjer med henblik på at forebygge, identificere og håndtere problemer med vold, mobning og chikane i Region Midtjylland.

Politikken er vedtaget i Regions-MEDudvalget, RMU, og senest opdateret maj 2019.