Ansættelse med løntilskud kan tilbydes alle ledige, også ledige der er godkendt til fleksjob. 

Kan dog ikke tilbydes ledige syge- dagpengemodtagere.

Ansættelsen kan oprettes inden for alle regionens ansættelsesområder og stillingskategorier.

Formålet med ansættelse med løntilskud er at give ledige mulighed for oplæring, genoptræning eller indslusning på arbejdsmarkedet. Samt at udbygge faglige og personlige kvalifikationer så personen forbedrer sine muligheder for at opnå beskæftigelse på den ordinære arbejdsmarked. 

Varighed og jobindhold

Hvordan gør man

Beregning af løntilskud

Løn- og ansættelsesforhold

Kombination af ordinær ansættelse og ansættelse med løntilskud

Økonomi

Opfølgning