Formålet med retningslinjerne er dels at skabe tydelighed omkring proceduren og kompetencen dels at medvirke til en professionalisering af ansættelsesproceduren. 

Ifølge delegerings- og kompetencefordelingsreglerne har regionsrådet kompetencen til at ansætte regionsdirektøren og de øvrige medlemmer af direktionen.

Direktionen har kompetence til at ansætte vicedirektører, afdelingschefer og hospitalsledelsesmedlemmer. 

Retningslinjerne blev tiltrådt på RMU-mødet 13. december. Regionsrådet godkendte retningslinjerne på deres møde 12. marts 2008.

Besættelse af stillinger i koncernledelsen