Her kan du læse de regler og retningslinjer der gælder med hensyn til børne- og straffeattester i forbindelse med ansættelse af medarbejdere.

Regler og retningslinjer

I forbindelse med ansættelser på institutioner og hospitaler skal der for en række personalegrupper indhentes børne- og / eller straffeattest.

  1. Offentlig straffeattest – anvendes i forbindelse med ansættelse indenfor socialområdet.
  2. Privat straffeattest - anvendes i forbindelse med ansættelse i behandlingspsykiatrien. 
  3. Børneattest – anvendes ved ansættelse på hospitaler og institutioner for børn og unge. 

 

 

Blanketter