Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet har indgået en trepartsaftale om deltidsansattes adgang til højere timetal.

Aftalen siger, at tjenestestedet skal have pligt til at tilbyde ledige timer til deltidsansatte medarbejdere, som ønsker en permanent forøgelse af arbejdstiden, og som opfylder sagligt begrundede krav til kvalifikationer og fleksibilitet vedrørende arbejdstid, arbejdssted og arbejdsopgaver mv. 

Aftalen trådte i kraft 1. januar 2008.

På baggrund af drøftelser i RMU og HR-/Personalechefkredsen har direktionen besluttet at overlade til de decentrale ledelser at tage stilling til, hvordan aftalen implementeres lokalt, og herunder fastlægge, hvor bredt tjenestested skal defineres.