Retningslinjen "Det gode ansættelsesforløb" er en hjælp til lederen med hensyn til overvejelser forud for opslag til stilling, indhold i stillingsopslaget, nedsættelse af ansættelsesudvalg, gennemgang af ansøgninger, udvælgelse til og forberedelse af samtalen samt hjælp til lønforhandling og udfærdigelse af ansættelsesbrev.

Formalia bliver beskrevet i forhold til alle faser i ansættelsesforløbet.