Rådgivning og konsulentbistand vedr. international rekruttering

Her på siden kan du finde en række informationer, om de væsentligste forhold i forbindelse med international rekruttering.

Der er efter EU-udbud indgået en rammeaftale vedr. levering af internationale rekrutteringstjenester med rekrutterings-virksomhederne: MediCarrera, Medicolink og Adecco.

Rammeaftalerne gælder for perioden 1. februar 2018 - 30. november 2021. 

Arbejdet med international rekruttering sker i tæt dialog med de enkelte hospitalsenheder, hvor der på hvert hospital / HR afdeling er en kontaktperson vedr. international rekruttering.

Koncern HR, Stab og Koncern HR, Sundhedsuddannelser yder i den forbindelse rådgivning og sparring vedr. international rekruttering.

Siden er opdateret den 18. maj 2020

Sprog og sprogkrav

Anvendelse af blanketter i forbindelse med praktik

Pulje til danskundervisning til uddannelseslæger

Spørgsmål – råd og vejledning