Hovedreglen er, at ledige stillinger opslås offentligt, således at alle kvalificerede har mulighed for at søge.

For så vidt angår tjenestemænd fremgår dette af tjenestemandsregulativets § 5.

Der er mulighed for at slå en stilling op internt, inden den slås op eksternt. Internt opslag kan være på den konkrete arbejdsplads, indenfor området eller i regionen.

Ansættelse af en medarbejder efter et internt opslag kan sidestilles med, at der sker en omplacering – som indebærer, at der efterfølgende (evt. efter en række interne opslag) bliver en stilling, der slås op eksternt.

I den sammenhæng bør det overvejes om det er alle medarbejdere – eller kun medarbejdere i faste stillinger, der kan søge på interne opslag.

Hvis det i særlige situationer besluttes at besætte en stilling uden opslag, aftales det på forhånd med den respektive tillidsrepræsentant, Lokal-MEDudvalgets næstformand eller í det ansættelsesudvalg, der er nedsat i forhold til besættelse af stillingen.

Dette kan være i situationer,

  • hvor der er tale om en korterevarende midlertidig stilling /vikariat og
  • hvor det vurderes at det vil være vanskeligt at tiltrække kvalificerede ansøgere og
  • hvor man har kendskab til en person, som skønnes at have de nødvendige kvalifikationer til at besætte stillingen.

Jo længerevarende vikariatet / den midlertidige stilling er, jo mindre kan begrunde, at stillingen besættes uden opslag.

Der kan lokalt være aftalt supplerende retningslinjer.

Indhentning af referencer