Ledelse i Region Midtjylland baseres på værdier, og faste administrative regler og procedurer begrænses mest muligt. Det giver store lokale frihedsgrader, hvor ledere og medarbejdere har betydelig indflydelse på, hvordan lokale opgaver tilrettelægges og udføres, således at løsninger afstemmes med lokale forhold og i dialog med borgere og samarbejdspartnere. Kun hvor der er behov for det, af hensyn til helheden og/eller for at opnå den bedste effekt og udnyttelse af ressourcerne, træffes tværgående beslutninger, fastsættes centrale retningslinjer eller sker indskrænkninger af de lokale frihedsgrader.

I forlængelse af revideringen af Ledelses- og styringsgrundlaget for Region Midtjylland, har direktionen i september 2013 udarbejdet overordnede stillingsbeskrivelser for ledere, som tydeliggør de forventninger, der er til ledere på hospitaler og i Psykiatri og Social i Region Midtjylland. 

Ledelsesgrundlaget fra juni 2018, beskriver god ledelse og styring i Region Midtjylland. Den udgør et fælles fundament og sætter retning for, hvordan vi varetager og videreudvikler de mange vigtige opgaver, som Region Midtjylland har ansvaret for. 

Læs pjece omhandlende overordnede stillingsbeskrivelser


Pjecen Overordnede stillingsbeskrivelser for ledere beskriver det fælles virksomhedsgrundlag, medarbejderinddragelse, overordnede forventninger til ledelse i Region Midtjylland og stillingsbeskrivelser på forskellige ledelsesniveauer på hospitaler og i Psykiatri og Social. 

Stillingsbeskrivelserne er godkendt af direktionen og Regionsrådet har på møde den 25. september 2013 godkendt forslag til nye stillingsbetegnelser. 

Funktionsbeskrivelser for områdechefer i Psykiatri og Social