Danske Regioners bestyrelse har vedtaget en politik om fuld tid.
Med en ny fælles politik om fuldtid ønsker regionerne at ændre kulturen på de regionale arbejdspladser.

I dag arbejder knap seks ud af ti medarbejdere i regionerne på fuldtid. Målet med den nye politik er, at i år 2021 er dette ændret til, at otte ud af ti arbejder på fuldtid.

Politikken om fuld tid har været drøftet i Lederforum for HR, HR-/Personalechefkredsen og Regions-MEDudvalget (RMU).