Ved ansættelse af medarbejdere, skal der altid indhentes referencer.

I vejledningen kan du læse om,

  • hvad man må spørge om
  • hvad man må give af oplysninger
  • de formelle regler i forhold til referencer

Referencer - En vejledning til lederen

Indhent altid referencer ved ansættelse

Samtykke fra ansøgeren

Notatpligt

Negativ reference - partshøring

Forberedelse og vurdering af referencer

Hvilke spørgsmål må ikke stilles - besvares?

Afgivelse af reference

Forslag til spørgsmål