Formålet med denne fremstilling er at give et overblik over de særlige retsregler, der gælder for tjenestemænd.

Vægten i fremstillingen er lagt på tjenestemændenes retsstilling i forbindelse med stillingsændringer, stillingsnedlæggelser, disciplinære forhold, samt i afskedigelsessituationer.

Fremstillingen er suppleret med beskrivelse af procedurer, oversigter m.v.

Det anbefales, at der altid sker sparring med Koncern HR, Stab inden der tages skridt til ændringer i tjenestemænds stillinger eller til disciplinærforfølgning og/eller afskedigelse.

Alle sager om disciplinærforfølgning og afskedigelse af tjenestemænd, samt indgåelse af fratrædelsesaftaler, aftaler om overgang til andre stillinger m.v. og som har pensionsmæssige konsekvenser, vil skulle forelægges direktionen via Koncern HR, Stab til endelig afgørelse.

Kontakt

Koncern HR, Stab 
konchr@rm.dk
Tlf: 7841 0701