Deltidsudlån
I forbindelse med udlån af medarbejdere mellem 2 regionale arbejdspladser, skal der udarbejdes en udlånsaftale mellem den afgivende og den modtagende arbejdsplads og medarbejderen.

Koncern HR har udarbejdet en skabelon, der kan bruges i disse situationer. I det omfang, der er behov for udarbejdelse af udlånsaftaler, der ikke falder ind under skabelonen, kan Koncern HR kontaktes med henblik på udarbejdelse af flere relevante skabeloner.

Skabelon til udlånsaftale

  • Mellem 2 regionale arbejdspladser
  • I et begrænset antal timer
  • Med varierende arbejdstid i udlånet
  • Medarbejderen beholder tjenestested på hovedarbejdspladsen

Skabelon til brug ved udlån af medarbejdere

Kontaktperson

Mette Flemming
Tlf: 2464 1898

metfle@rm.dk
Mettes arbejdsområde