Det fremgår af de enkelte overenskomster, at der kan gives hel eller delvis tjenestefri med løn til pasning af et sygt barn på dettes første og anden sygedag, hvis:

  • Barnet er under 18 år, og 
  • Har ophold hos den ansatte, og 
  • Hensynet til barnet gør det nødvendigt, og 
  • Det er foreneligt med forholdene på tjenestestedet.

Hvem barnet har ophold hos:

Barnets 1. sygedag

Barnets 2. sygedag

Det skal være foreneligt med arbejdspladsen