Den nye ferielov træder i kraft fra 1. september 2020. Dette betyder, at der ikke er ændringer vedrørende afholdelse af ferie i indeværende ferieår (1. maj 2019 – 30. april 2020).

Såfremt du har spørgsmål til ovennævnte, kan du rette direkte henvendelse til din lønkonsulent.  

Såfremt du har spørgsmål til den nye ferielov generelt, kan du rette henvendelse til Koncern HR, personalejurist Nina Skarum

FAQ-side: Der er udarbejdet en FAQ-side, hvor der er svar på de mest stillede spørgsmål vedrørende den nye ferielov/ferieaftale. Klik i menuen til venstre eller på blokken til højre for at komme ind på siden. 

Pjece - ny ferieaftale

Baggrund

Hovedpunkter i ny ferielov

Mulighed for at afholde ferie på forskud

Overgangsordning 1. september 2019 – 31. august 2020

Vejledning - overgangsordning til nye ferieregler

Film: forstå den nye ferielov

Den nye ferielov