Den nye ferielov træder i kraft fra 1. september 2020. Dette betyder, at der ikke er ændringer vedrørende afholdelse af ferie i indeværende ferieår (1. maj 2019 – 30. april 2020).

Såfremt du har spørgsmål til ovennævnte, kan du rette direkte henvendelse til din lønkonsulent.  

Såfremt du har spørgsmål til den nye ferielov generelt, kan du rette henvendelse til Koncern HR, personalejurist Nina Skarum

FAQ-side: Der er udarbejdet en FAQ-side, hvor der er svar på de mest stillede spørgsmål vedrørende den nye ferielov/ferieaftale. Klik i menuen til venstre eller på blokken til højre for at komme ind på siden. 

Ferieaftalen

Danske Regioner har oplyst, at

Både ferieaftalerne og ferievejledningen forventes opdateret i løbet af første halvår 2020. Det skyldes, at der bl.a. er en række præciseringer og nye bekendtgørelser, der skal indarbejdes i ferieaftalerne. Den opdaterede vejledning vil tillige udkomme i trykte eksemplarer. Vi har i vejledningen indsat noter de steder, hvor vi ved, at der kommer en ændring.

Pjece - ny ferieaftale

Baggrund

Hovedpunkter i ny ferielov

Mulighed for at afholde ferie på forskud

Overgangsordning 1. september 2019 – 31. august 2020

Ferieplanlægger - redskab til at planlægge din ferie

Film: forstå den nye ferielov