På denne side er samlet en række af de oftest stillede spørgsmål vedrørende overgangen til den nye ferielov/-aftale. Siden vil løbende blive ajourført efterhånden som flere detaljer bliver endeligt afklaret.

Printvenlig FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Optjening og afholdelse af ferie (overgangsordning)

Optjening og afholdelse af ferie (ved ny ferieaftale)

Kan jeg holde ferie i september 2020?

Kan jeg holde 1 uges efterårsferie i oktober 2020?

Hvor meget ferie indefryses?

Hvornår kan jeg få udbetalt de indefrosne feriepenge?

Hvorfor er det nødvendigt med en overgangsordning og indefrysning af optjent ferie?

Hvad sker der med den særlige feriegodtgørelse?

Hvad gælder for mig, som er ny på arbejdsmarkedet?

Hvornår afvikles ferie, når man fratræder?

Hvad gælder for mig, som er på barsel?

Barselsorlov (feriehindring): Hvad sker der med min optjente ferie, som jeg ikke har mulighed for at afholde pga. barselsorlov?

Hvad gælder for mig, som er længerevarende sygemeldt?

Sygemeldt, længerevarende (feriehindring): Hvad sker der med min optjente ferie, som jeg ikke har mulighed for at afholde pga. at jeg er længerevarende sygemeldt?

Hvad sker der med 6. ferieuge?

Hvornår træder den nye ferielov/-aftale i kraft?

Hvornår begynder jeg at optjene ferie efter de nye ferieregler?

Hvor meget ferie optjener jeg?

Hvornår skal min ferie afholdes?

Kan jeg afholde ferie på forskud – dvs. afholde ferie inden den er optjent?

Må jeg stadig overføre ferie fra et ferieår til det kommende ferieår?

Hvad sker der med den ferie, som jeg ikke når at holde inden de nye ferieregler træder i kraft?

Hvad betyder "samtidighedsferie"?

Sker der ændringer mht. udbetalingstidspunktet for særlige feriegodtgørelse?

Hvad sker der med min ferie, hvis jeg opsiger min stilling og fratræder?

Hvordan bliver varslingsreglerne?

Hvad sker der med optjente / indefrosne feriepenge hvis en medarbejder dør før afvikling og evt. udbetaling?

Timelønnede: Er der noget timelønnede skal være opmærksomme på?

Hvordan drives Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende feriemidler?