I forbindelse med OK-08 er det blevet aftalt at ændre ferieaftalens særlige bestemmelser om 6. ferieuge, således at en medarbejder, der ønsker 6. ferieuge udbetalt, skal give sin arbejdsgiver besked herom inden 1. oktober i ferieåret, eller en eventuel senere dato fastsat af regionen.

Forudsætningen for, at denne regel gælder er, at regionen senest ved ferieårets start generelt har tilkendegivet overfor medarbejderne, at regionen af budget- og planlægningsmæssige hensyn vil benytte sig af reglen.

Direktionen har drøftet problemstillingen på sit møde den 12. august 2008 og besluttede, at Region Midtjylland ikke indtil videre generelt benytter sig af den nye bestemmelse, der pålægger medarbejderen at varsle udbetaling af 6. ferieuge.

Direktionen har vurderet, at da der er en generel mangel på arbejdskraft i driftsområderne, og da hidtidig praksis ikke så vidt vides har givet større problemer i Region Midtjylland, vil det næppe være hensigtsmæssigt generelt at indføre den centralt aftalte mulighed for varslingspligt.

Selv om Region Midtjylland ikke indfører den nye varslingsbestemmelse generelt, hindrer det ikke, at ledelsen på den enkelte institution eller tjenestested pålægger medarbejderne at varsle evt. udbetaling af 6. ferieuge, hvis det lokalt er ønskeligt ud fra budget- og planlægningsmæssige hensyn. Ligeledes vil ledelsen og medarbejderne på de enkelte arbejdspladser gensidigt kunne aftale en nærmere procedure for planlægning af ferieafvikling, evt. udbetaling af 6. ferieuge o.s.v., der tilgodeser såvel medarbejdernes som arbejdspladsens interesser i størst muligt omfang.