Før optjeningsårets begyndelse, kan den ansatte kræve feriegodtgørelse med 12,45 % af lønnen i optjeningsåret i stedet for ferie med løn og særlig feriegodtgørelse. 

Bemærkninger

Blanket

Eksempel