Loven er gældende fra 29. september 2020 (og indtil videre til 31. december 2020)  – forlænget til 30. juni 2021.

Du kan få dagpenge til at passe dit barn under 14 år pga. COVID-19, hvis dit barn enten:

  • er hjemsendt fra dagtilbud, skole eller institution pga. nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19 eller
  • selv er smittet med COVID-19.

Du kan ikke få dagpenge til børnepasning, hvis dit barn er sendt hjem på linje med mange andre børn pga. en politisk udmelding. 

Det er en betingelse for at kunne modtage dagpenge,  at der ikke er afspadsering eller omsorgsdage at bruge af – og at barns første eller anden sygedag ikke finder anvendelse – samt at ingen af forældrene (hvis de deler bopæl) kan arbejde hjemmefra. (Det er derimod uden betydning, om andre i husstanden, herunder stedforældre eller ældre søskende vil kunne være hjemme for at passe barnet.)

Region Midtjylland registrer medarbejderen med tjenestefri uden løn og indberetter fraværet via Nem Refusion.

Udbetaling Danmark sørger for medarbejderblanket til underskrivelse fra arbejdsgiver (vedr. ingen løn og ikke mulighed for at arbejde hjemme).

OBS: Hvis det hjemsendte barn bliver testet negativ (eller ikke testes), så gælder ovenstående.

Hvis det hjemsendte barn bliver testet positiv – så er forældrene (med samme bopæl) i stedet lig med en nær kontakt, og så er anbefalingen fra sundheds-myndighedernes at den/de skal blive hjemme og testes. Forælderen skal så have løn som vanligt (for så er det loven om arbejdsgivers udvidet ret til sygedagpenge fra dag 1, der er dækkende) – uanset om forælderen efterfølgende viser sig at være negativ (karantæne) eller positiv (syg).

Det er også vigtigt at være opmærksom på – at såfremt det hjemsendte barn ved hjemsendelsen er syg – har symptomer, så kan Barns 1. og 2. sygedag fortsat finde anvendelse (jf. almindeligt gældende regler).

Udbetaling Danmark kan for perioden fra og med den 1. januar 2021 til og med den 31. marts 2021 udbetale dagpenge efter §§ 26 a og 26 b for sammenlagt op til 10 fraværsdage vedrørende det enkelte barn.

Udbetaling Danmark kan for perioden fra og med den 1. april 2021 til og med den 30. juni 2021 udbetale dagpenge efter §§ 26 a og 26 b for sammenlagt op til 10 fraværsdage vedrørende det enkelte barn.