Loven er gældende fra 23. november og indtil videre til 28. februar 2022.

Ordningen omfatter forældre til børn, der er smittet med covid-19 eller som følge af et eller flere konkrete covid-19 smittetilfælde i dagtilbuddet, på skolen eller institutionen mv. hjemsendes uden selv nødvendigvis at have symptomer på covid-19. Det er forudsat, at hjemsendelsen fra dagtilbuddet, skolen eller institutionen mv. sker med henvisning til sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

Ordningen omfatter forældre til børn til og med 13 år.

Der tildeles i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder.

Dagpengene udbetales for hele arbejdsdagen hos den pågældende arbejdsgiver. Der kan kun gives støtte til én forælder pr. hjemsendelsesdag.

De omfattede forældre skal opfylde barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet. Ordningen omfatter alene lønmodtagere i ansættelse og selvstændige. Hvis forældrene bor sammen, og begge er lønmodtagere, er det en betingelse, at ingen af forældrene har mulighed for hjemmearbejde eller afspadsering, de kan bruge til pasning af barnet. Det er derudover en betingelse, at der ikke udbetales løn for samme dag eller holdes ferie.

Forældrene skal fremlægge dokumentation for, at skolen eller institutionen som følge af et konkret smittetilfælde har sendt barnet hjem. Datoen for hjemsendelsen skal fremgå. Forældrene skal desuden på tro og love oplyse sidste dag i hjemsendelsen og erklære, at de ikke modtager f.eks. løn for de ansøgte dage.

Såfremt begge forældre er lønmodtagere og deler bopæl, skal der fremlægges erklæring fra begge forældres arbejdsgivere om, at forældrene ikke har mulighed for hjemmearbejde, og at de ikke har afspadsering, som de kan bruge samt at der ikke udbetales løn eller andet til den forælder, der bliver hjemme, for de dage, der ansøges om ydelse for. Hvis forældrene ikke deler bopæl, skal der alene fremlægges tro- og loveerklæring fra arbejdsgiveren til den forælder, der ansøger.

OBS: Hvis det hjemsendte barn bliver testet negativ (eller ikke testes), så gælder ovenstående.

Såfremt en forælder jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger er nær kontakt og det medfører de skal i isolation etc., så skal der udbetales løn som vanligt (for så er det loven om arbejdsgivers udvidet ret til sygedagpenge fra dag 1, der er dækkende) – uanset om forælderen efterfølgende viser sig at være negativ (karantæne K) eller positiv (syg).

Det er også vigtigt at være opmærksom på – at "i det tilfælde, hvor et barn er smittet med covid-19 er det en betingelse, at forælderen ikke har barns sygedage, der kan bruges til pasning af barnet."  Dvs. hvis det hjemsendte barn ved hjemsendelsen er smittet med covid-19, så finder Barns 1. og 2. sygedag fortsat først anvendelse."

Læs mere her:

 

Kontaktperson

Stine Schytte
Tlf: 5164 9540
stisch@rm.dk
Stines arbejdsområde

Kontaktperson

Anni Overgaard Nielsen
Tlf: 7841 0980
mail