Region Midtjylland arbejder løbende på at opdatere siden med afsæt i vejledninger fra Sundhedsstyrelsen, POLITI.DK samt Danske Regioner.

 

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Rejser til udlandet (nyt pr. 15. juni 2020)

Kursus- og mødeaktivitet for resten af 2020

Anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen ift. medarbejdere i særlige risikogrupper for COVID-19 smitte og alvorlig sygdom - herunder anbefalinger om gravide

Håndtering af COVID-19: Arbejdsgiveres og personales ansvar for at hindre smitte-spredning i sundheds og ældresektoren samt i indsatser for socialt udsatte (Nyt pr. 6. april 2020)

Aftale om rammer for udlån af medarbejdere fra regioner og kommuner og omvendt til Covid-19 beredskab (tages i brug 6. april 2020)

Aftale om afvikling af frihed i forbindelse med hjemsendelse pga. covid-19 situationen (aftalen er udløbet pr. 14. april)

Jeg er gravid – hvordan skal jeg forholde mig?

Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19

Rådgivning vedrørende nære kontakter

Håndtering af sundhedspersoner som nære kontakter (skærpet forpligtigelse)

Afholdelse af jobsamtaler