Regionerne har i dag besluttet, at med virkning fra 10. marts 2020 aflyses al regional kursus- og uddannelsesaktivitet, som regionerne afvikler, i marts måned.

Dette sker ud fra en samlet vurdering, for at medvirke til størst mulig begrænsning af risiko for smittespredning af COVID-19 blandt sundhedspersonale.

Det vil være op til den lokale ledelse, hvorvidt medarbejdere kan deltage i kursusaktivitet, der afholdes af eksterne leverandører.

Alle E-learningsaktiviteter og videoaktiviteter opretholdes uændret.

Opfølgning på medarbejderes kursus- og uddannelsesaktivitet vil efterfølgende blive håndteret lokalt.

Opdateret den 9. marts 2020