Opdateret pr. 15. maj 2020

Nyt pr. 1. juni vedr. kursus- og uddannelsesaktivitet i Region Midtjylland

Direktionen har godkendt, at der fra 1. juni afvikles nødvendig driftsunderstøttende kursus- og uddannelsesaktivitet.

Heri ligger også et ønske om at undgå yderligere pukkelopbygning af ventende kursus- og uddannelsesaktivitet for klinikerne.

 

Til og med udgangen af maj måned gælder al aflysning stadig

Direktionen i Region Midtjylland har besluttet, at alle kursus- og uddannelsesaktivitet aflyses frem til udgangen af maj 2020, dette sker i forlængelse af tidligere udmeldinger den 9. og 17. marts 2020.

Dette gøres for at medvirke til, at begrænse risikoen for spredning af COVID-19.

De aktiviteter som planlægges fra Koncern HR, sørger Koncern HR for at aflyse, de aktiviteter der planlægges fra de enkelte hospitaler, afdelinger osv., skal håndteres lokalt.

Der kan oprettes og gennemføres aktiviteter, der understøtter konkret kompetenceudvikling i den nuværende situation.

De forhold der gælder for ansatte gælder også for studerende.

Regionerne har besluttet, at med virkning fra 10. marts 2020 aflyses al regional kursus- og uddannelsesaktivitet, som regionerne afvikler, i marts måned.

Dette sker ud fra en samlet vurdering, for at medvirke til størst mulig begrænsning af risiko for smittespredning af COVID-19 blandt sundhedspersonale.

Det vil være op til den lokale ledelse, hvorvidt medarbejdere kan deltage i kursusaktivitet, der afholdes af eksterne leverandører.

Alle E-learningsaktiviteter og videoaktiviteter opretholdes uændret.

Opfølgning på medarbejderes kursus- og uddannelsesaktivitet vil efterfølgende blive håndteret lokalt.