Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner er blevet enige om, at det fælles forståelsespapir fra den 17. marts 2020 ikke længere skal være gældende og har aftalt et nyt forståelsespapir.

Danske Regioner anfører i forbindelse med udsendelsen af vedlagte forståelsespapir om Covid-19 og langsom genåbning af samfundet:

Danske Regioner har knyttet følgende bemærkninger til det nye forståelsespapir:

 "På baggrund af en øget aktivitet i den normale drift på sygehusene har Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet drøftet forståelsespapiret fra den 17. marts 2020. Drøftelserne skal ses som en del af det fortsatte gode samarbejde, der er med organisationerne i forhold til håndtere den særlige situation der i forbindelse med covid-19.

Forståelsespapiret af 13. maj 2020 er en fælles forståelse mellem parterne om, at i den nuværende situation, er der ikke behov for 17. marts papiret, som derfor sættes i bero. Parterne er dog enige om, at hvis der skulle ske en udvikling i covid-19 situationen, der kræver hurtige tilpasninger i forhold til tilstedeværelse af personale, så mødes parterne igen og drøfter dette med udgangspunkt i forståelsen fra 17. marts 2020

Den nuværende ændring af status for 17. marts forståelsen medfører ikke, at der lokalt er behov for indgåelse af særlige aftaler. I stedet er der behov for, at der planlægges fremadrettet med de frister, der gælder i aftaler og overenskomster."

Som det fremgår i Danske Regioners bemærkninger, så skal der fremadrettet med virkning fra i dag planlægges med de frister, der gælder i aftaler og overenskomster. Der er ikke lagt op til at ændre på de tiltag, der frem til i dag har været iværksat hvilende på forståelsen fra den 17. marts.

 

Derudover er der indgået en række aftaler til at håndtere konkrete udfordringer. De kan læses her:

 

Aftale om rammer for udlån af medarbejdere fra regioner og kommuner og omvendt til Covid-19 beredskab (tages i brug 6. april 2020)

Forståelsespapir af 17. marts 2020 (gælder ikke længere)