På baggrund af den ekstraordinære situation med corona-epidemi i Danmark, har Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner lavet en fælles udmelding i form af et forståelsespapir. Forståelsespapiret fra 13. maj 2020 erstatter papiret af den 17. marts 2020. 

Som det fremgår i Danske Regioners bemærkninger, så skal der fremadrettet planlægges med de frister, der gælder i aftaler og overenskomster. Der er ikke lagt op til at ændre på de tiltag, der frem til i dag har været iværksat hvilende på forståelsen fra den 17. marts.

Derudover er der indgået en række aftaler til at håndtere konkrete udfordringer. De kan læses her:

 

Aftale om rammer for udlån af medarbejdere fra regioner og kommuner og omvendt til Covid-19 beredskab (ophørt 31.05.2020)

Forståelsespapir af 17. marts 2020 (gælder ikke længere)