Der sker løbende ændringer i de vejledninger, der udsendes af de nationale myndigheder.

Den overordnede grundregel er, at Region Midtjylland forventer, at alle medarbejdere følger de til enhver tid gældende vejledninger, råd og anbefalinger fra myndighederne vedrørende rejser til udlandet.

Region Midtjylland er som arbejdsgiver forpligtet til at sikre et sundt arbejdsmiljø for alle på arbejdspladsen.

Rejser i overensstemmelse med myndighedernes vejledninger:

Rejser imod myndighedernes anbefalinger:

Er der særlige test regler, hvis jeg kommer fra udlandet?

Elever og studerende

Kan allerede planlagt ferie ændres, hvis medarbejderen havde planlagt at rejse til et af de særlige risikoområder?

Hvilke regler gælder for afvikling af ferie for hjemsendte gravide i 3. trimester

Medarbejder på ferie i af myndighederne godkendte rejselande som ikke kan komme retur til Danmark på grund af aflyste flyafgange mv.