Direktionen i Region Midtjylland godkendte den 11. juni 2020 de overordnede retningslinjer for ferie i udlandet for medarbejdere i regionen.

Herunder retningslinjer for mulige løn- og ansættelsesmæssige konsekvenser ved rejser imod Udenrigsministeriets anbefalinger.

Retningslinjerne er løbende revideret – senest 16. december 2020 i forhold til karantæne/test, samt obs. om vaccination 26. marts 2021. 

Udenrigsministeriet overgik igen pr. 21. april 2021 til "farvesystemet" vedr. rejser til udlandet.

Størstedelen af verden går dermed fra rød (alle rejser frarådes) til orange, som dog fortsat betyder at alle ikke-nødvendige rejser frarådes.

I henhold til Udenrigsministeriets indrejseregler til Danmark, så er der for ferierejser fortsat krav om test og isolation i 10 dage efter indrejse i Danmark fra røde eller orange lande. 

Undtagelser:

  1. Det er dog muligt at afbryde isolation – og vende tilbage på arbejdet – efter én negativ test på 4. dagen jf. de nuværende retningslinjer fra Udenrigsministeriet.
  2. Fra den 1. maj 2021 gælder bestemmelserne omkring test og isolation ved hjemkomst til Danmark ikke for færdigvaccinerede personer.

Region Midtjyllands retningslinjer vedrørende ansattes private rejser til udlandet følger de til enhver tid gældende vejledninger, råd og anbefalinger fra myndighederne vedrørende rejser til udlandet.

Region Midtjyllands retningslinjer vedr. ferierejser

Er der særlige test regler, hvis jeg kommer fra udlandet?

Elever og studerende

Kan allerede planlagt ferie ændres, hvis medarbejderen havde planlagt at rejse til et af de særlige risikoområder?

Kan arbejdsgiver inddrage allerede planlagt ferie?

Hvilke regler gælder for afvikling af ferie for hjemsendte gravide i 3. trimester

Medarbejder på ferie i af myndighederne godkendte rejselande som ikke kan komme retur til Danmark på grund af aflyste flyafgange mv.