Efter konstateringen og udbredelsen af coronavirus (COVID-19) i Danmark, er der opstået og vil opstå en række  spørgsmål vedrørende medarbejderforhold. 

Region Midtjylland arbejder løbende på at opdatere spørgsmål og svar vedrørende medarbejderforhold bl.a. med afsæt i vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. 

På den baggrund er udarbejdet nedenstående FAQ, med spørgsmål og svar bredt indenfor personaleområdet.

Koncern HR ajourfører løbende denne FAQ.

Generelle spørgsmål og svar

Gælder forsamlingsforbuddet og afstandskravet på arbejdspladser i Region Midtjylland?

Anbefalinger for vaccinerede personer

Hvordan skal jeg forholde mig til rejser til udlandet

Retningslinjer for håndtering af COVID-19 i sundhedsvæsenet

Hvornår kan man møde på arbejde efter man har haft milde sygdomssymptomer (eksempelvis luftvejssymptomer?)

Gælder der særlige forhold for sundhedspersonale, der rejser til Færøerne og Grønland?

Hvilke funktioner kan medarbejdere, der tilhører en særlig risikogruppe varetage?

Udbetales løn til ansatte i øget risiko eller ansatte med pårørende i øget risiko (herunder gravide) der er fraværende pga. egen eller pårørendes særlige risiko for alvorlig sygdom i forbindelse med Covid-19?

Jeg er gravid – hvordan skal jeg forholde mig (ikke vaccineret eller vaccineret)?

Jeg er pårørende til en gravid – hvordan skal jeg forholde mig?

Medarbejdere med øget risiko ved COVID-19

Ansættelsesretlige spørgsmål (herunder spørgsmål om overenskomst)

Hvornår skal smitte med COVID-19 anmeldes som en arbejdsskade?

Hvem afgør, hvem der skal/kan sendes hjem og arbejde?

Kan der flyttes rundt på vagter uden varsel eller med kort varsel?

Kan man få ekstravagter, hvis man har en seniorordning?

Hvem refererer jeg til, hvis jeg ikke arbejder på min egen afdeling?

Hvad gælder for medarbejdere, der ikke skal møde fysisk på arbejdspladsen, men som ikke kan arbejde hjemmefra?

Har arbejdsgiver ret til refusion fra medarbejderens første sygedag, når medarbejderen er syg med COVID-19? (Ophørt 1. juli 2021)

Arbejdstidsspørgsmål

Kan de ansatte blive pålagt over- eller merarbejde som følge af COVID-19?

Kan de ansatte ekstraordinært blive kaldt på arbejde som følge af COVID-19?

Ændring af arbejdssted

Kan arbejdsgiver pålægge medarbejderne at arbejde på et andet tjenestested, anden afdeling eller anden matrikel?

Hvis jeg skal arbejde på en anden geografisk matrikel end den jeg er ansat på, hvad så?

Timelønnede

Har tilkaldevikarer (timelønnede) ret til løn under fravær, hvis de er blevet sat i karantæne eller hjemsendt efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne?

Øvrige spørgsmål

Må arbejdsgiver spørge, om en medarbejder er smittet med COVID-19?

Må arbejdsgiver registrere og videregive oplysninger om COVID-19?