Efter konstateringen og udbredelsen af coronavirus (COVID-19) i Danmark, er der opstået og vil opstå en række  spørgsmål vedrørende medarbejderforhold. 

Region Midtjylland arbejder løbende på at opdatere spørgsmål og svar vedrørende medarbejderforhold bl.a. med afsæt i vejledninger fra Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner. 

På den baggrund er udarbejdet nedenstående FAQ, med spørgsmål og svar bredt indenfor personaleområdet.

Koncern HR ajourfører løbende denne FAQ.

Ansættelsesretlige spørgsmål (herunder spørgsmål om overenskomst)

Hvornår skal smitte med COVID-19 anmeldes som en arbejdsskade?

Har arbejdsgiver ret til refusion fra medarbejderens første sygedag, når medarbejderen er syg med COVID-19? (Ophørt 1. juli 2021)

Timelønnede

Har tilkaldevikarer (timelønnede) ret til løn under fravær, hvis de er blevet sat i karantæne eller hjemsendt efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne?

Øvrige spørgsmål

Må arbejdsgiver spørge, om en medarbejder er smittet med COVID-19?

Må arbejdsgiver registrere og videregive oplysninger om COVID-19?