Hospitalerne har brug for hjælp

Bemærk: Ordningen med hospitalsguider ophører medio maj 2020!!

 

Kære medarbejder

Medarbejderne fra regionshusene er sendt hjem.

De, der kan, arbejder hjemmefra.

Nogle har fået ekstra travlt på grund af corona og arbejder måske mere, end de plejer.

Andre har ikke mulighed for at arbejde hele deres normale arbejdstid - for eksempel fordi deres opgaver er blevet aflyst eller udskudt.

Nogle har slet ikke mulighed for at arbejde hjemme, fordi deres normale arbejdsopgaver er bundet til regionshusene.

Samtidig har vores hospitaler et akut behov for medarbejdere, der kan hjælpe til med at være hospitalsguider ved indgangene.

Medarbejdere fra hospitalerne hjælper allerede til med opgaven, men de er ikke nok.

Der er brug for hjælp til at guide ved indgangene på alle hospitaler. Både i hverdagene, weekenderne og helligdagene.

Og det er en prioriteret opgave for direktionen, at de ansatte i regionshusene deltager i denne opgave.

Hvis du har mod på at hjælpe hospitalerne i denne helt ekstraordinære situation, så vil vi bede dig om at kontakte din nærmeste leder for at aftale, om og hvor meget af din arbejdstid, som du kan bruge på at hjælpe.

Du må selvfølgelig også gerne hjælpe i din fritid.

Vi har brug for hurtige tilbagemeldinger og vil bede dig tilmelde dig.

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Med venlig hilsen

Pernille Blach Hansen, regionsdirektør

Tilmeld dig som hospitalsguide her

Beskrivelse af opgaven som guide ved hospitalsindgange

Tidsrum med dækning af hospitalsguider på hospitalerne