I henhold til ”Aftale om tjenestefrihed til nærmere afgrænsede formål” har medarbejdere ret til orlov uden løn i en række situationer.

Det drejer sig om ansatte, der

  • udsendes til udlandet som led i Danmarks statslige udviklingssamarbejde med udviklings-landene, 
  • udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
  • ansættes i Grønlands hjemmestyre/kommuner mv.

En ansat, hvis ægtefælle eller samlever

  • udsendes til tjeneste i udlandet for offentlige myndigheder
  • udsendes til udlandet for at gøre tjeneste ved internationale organisationer, som Danmark deltager i eller samarbejder med, eller
  • ansættes i Grønlands hjemmestyre/kommuner mv.

Bemærkninger