Overførsel af ferie mv. foregår via digitale blanketter på Min Side:

Kontakt din lokale HR afdeling

  • Hospitalsenheden Horsens

 78425000

  • Hospitalsenheden Vest 

78430000

  • Hospitalsenhed Midt 

78440000

  • Regionshospitalet Randers 

 78420000

  • Aarhus Universitetshospital 

78450000

  • Psykiatri og Social 

78410000

  • Regionshusene 

78410000