Ferieoverførsel sker elektronisk fra den 1. marts og indtil den 8. maj i MineValg.

MineValg er en selvbetjeningsløsning for alle ansatte i regionen.

Løsningen kan benyttes fra både computer, tablet og smartphone og indeholder følgende muligheder:

 • overføre ikke-afholdte ferietimer fra 5. ferieuge, når ferieåret slutter den 30. april
 • få udbetalt eller overføre overskydende 6. ferieuge til næste ferieår
 • forhøje din skatteprocent
 • vælge seniorbonus
 • FritValg (udbetaling af en del af pensionsbidrag iht. overenskomsten)

MineValg udvides løbende med flere selvbetjeningsmuligheder.

Du får adgang til MineValg ved anvendelse af ikonet Medarbejdernet i apps på Citrix Skrivebordet. Du kan også logge på systemet med Arbejdsplads-login på følgende adresse https://medarbejdernet.dk (det kræver, at du er på regionens net)eller på app’en MinLøn.

Har du spørgsmål til MineValg, kan du henvende dig til din lokale HR / Løn og Personale, som kan hjælpe dig.

Kontakt din lokale HR afdeling

 • Hospitalsenheden Horsens

 78425000

 • Hospitalsenheden Vest 

78430000

 • Hospitalsenhed Midt 

78440000

 • Regionshospitalet Randers 

 78420000

 • Aarhus Universitetshospital 

78450000

 • Psykiatri og Social 

78410000

 • Regionshusene 

78410000