Ved regres forstås det forhold;

at en part har måttet betale et beløb, som helt eller delvist skal udredes af en anden, og parten således afkræver den anden part, hvad denne er pligtig til at betale. 

Definition af begreber

Arbejdsgangen i en regressag

Dokumentation

Udgifter skal søges dækket af skadevolders forsikringsselskab

Afdelingsledelsens ansvar

Den lokale HRs ansvar