Region Midtjyllands overordnede sygefraværspolitik er beskrevet i notatet "Roller og ansvar i forbindelse med sygefravær i Region Midtjylland".

Regions-MEDudvalget har senest opdateret og godkendt politikken i juni 2016.