Hvis uheldet rammer, og du må lægge dig syg i din ferie, har du på grund af ferieloven mulighed for at få erstattet din ferie.

Du kan få erstatningsferie, hvis du bliver syg i løbet af din ferie. Du kan også få erstatningsferie, hvis du bliver syg inden din ferie begynder.

Der er dog et par forholdsregler. Bliv klogere her:

I korte træk er reglerne:

  • Du kan få erstatningsferie efter 5 sygedage
  • Du skal melde din sygdom til din arbejdsgiver på første sygedag
  • Du skal selv betale for en lægeerklæring for at dokumentere din sygdom
  • Du kan få erstatningsferie i op til fire uger, hvis du er syg i ferien
  • Erstatningsferien skal som udgangspunkt afholdes i det samme ferieår, med mindre det ikke kan lade sig gøre på grund af sygdom.
  • Det er kun egen sygdom, der giver ret til erstatningsferie, børns sygdom under ferie giver ikke ret til erstatningsferie
  • Hvis du har optjent ret til mindre end 25 dages ferie, reguleres karensperioden forholdsmæssigt. 

 

5 dages karensperiode

Husk at give besked til din arbejdsgiver

Husk også at raskmelde dig

Lægeerklæring