Når en medarbejder er gravid er det vigtigt, at arbejdspladsen i videst mulig omfang tilbyder arbejdsfunktioner, der tilgodeser den gravides behov.

Samtale om arbejde under graviditeten

Hjælp til arbejdspladsen og den gravide