Når en medarbejder er sygemeldt, har det blandt andet betydning for arbejdspladsens økonomi. Derfor er det vigtigt at have fokus på hvordan arbejdspladsen får mest mulig refusion. 

Registrering af sygefravær

Hvad kan arbejdspladsen få i refusion ved sygdom