Beskæftigelsesministeriet hjemmeside om nedbringelse af sygefravær. Indeholder bl.a. handlingspakker med fokus på forebyggelse og håndtering af sygefravær, tilbud om gratis hjælp fra et "rejsehold" til nedbringelse af sygefravær samt en telefonisk hotline.

Arbejdstilsynets side om arbejdsmiljø og sygefravær.

BFAs side med fokus på psykisk arbejdsmiljø i social- og sundhedssektoren.

CABIs side om håndtering af sygefravær.

Elektronisk indberetning af sygedagpenge og barselsdagpenge. Desuden har siden sygefravær som et tema.