Når en medarbejder er syg eller i risiko for at blive syg kan det være en fordel at inddrage relevante samarbejdsparter og fagpersoner med kendskab til forskellige ordninger og handlemuligheder. Disse kan inddrages efter behov og inviteres med til en et møde på arbejdspladsen. Et sådan møde benævnes også rundbordssamtale.

Nedenfor er en oversigt over hvem der kan være elevante samarbejdspartnere:

HR

Jobcenter

Lovgivningsmæssige muligheder

Muligheder i overenskomsterne