Det regionale arbejdsmarkedsråd har i 2010 overfor Region Midtjylland godkendt, at virksomhedsbegrebet i forhold til loven ændres således at hvert hospital, Psykiatri- og socialområdet, Administrationen og Regional Udvikling hver betragtes som én virksomhed i forhold til loven.

Der sendes kopi til Koncern HR af alle orienteringer, der i henhold til loven sendes til det regionale arbejdsmarkedsråd. 

Der er oprettet en ESDH sag: 1-13-4-207-18, der skal anvendes i forbindelse med orientering til arbejdsmarkedsrådet.

Der er oprettet et delforløb for hvert område.

Områderne bedes orientere Koncern HR v. Helle Hammer om, hvilke medarbejdere, der skal have adgang til sagen.

Lov, bekendtgørelse og kommenteret uddrag