Muligheder for jobrokering for administrative medarbejdere i Region Midtjylland

Formål
Jobrokering skal styrke den enkelte medarbejders faglige og personlige udvikling og samtidig skabe helhedsforståelse i organisationen og understøtte sammenhæng og udvikling i de ydelser, vi leverer.

Jobrokering kan:
• fremme brede generalistkompetencer
• være med til at øge fleksibiliteten og netværksdannelsen i organisationen

Jobrokering kan også bidrage til den generelle vidensdeling og udvikling, fx erfaringsudveksling om og udvikling af effektive arbejdsgange, metoder, arbejdspladskulturer osv. Det gælder både internt i den centrale administration og på tværs af administrationen og driftsenhederne.

Målgruppen
Målgruppen er primært de forskellige faggrupper af administrative medarbejdere i regionshusene og driftsenhederne, som er ansat i administrative generaliststillinger i bred forstand.

Medarbejdere, der har egentlige specialistfunktioner, er ikke umiddelbart tænkt ind i målgruppen.