Denne drejebog er tilrettet i lyset af de besparelser og omlægninger, regionen skal gennemføre i 2015 – 2019 og på baggrund af de retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser, der blev vedtaget af Regions-MEDudvalget i februar 2015.

Som det fremgår, er der tale om en generel drejebog. Drejebogen kan derfor tilrettes under hensyntagen til den konkrete situation drejebogen skal bruges i.

Drejebogen

Forberedende ledelsesarbejde

Information og inddragelse af medarbejdere

Indkaldelse til samtaler om evt. omplacering

Omplaceringssamtale og partshøring

Undersøgelse af muligheder for omplacering

Høring om afskedigelse

Afsøgning af muligheder for omplacering i opsigelsesperioden

Medarbejdere der tilkendegiver, at de ikke ønsker sig omplaceret i opsigelsesperioden

Støtte til medarbejderen i opsigelsesperioden

Støtteforanstaltninger