Mulige scenarier i forbindelse med besparelser og fusioner – herunder fusioner på tværs af områder.

 

Siden er opdateret den 16.5.2019

Scenarie 1 - fusion af to afdelinger

Scenarie 2 - fusion og overførsel til nyt hospital

Scenarie 3 - afdeling nedlægges og overføres til to hospitaler

Scenarie 4 - overførsel af opgaver til andet hospital