Region Midtjylland vil i videst muligt omfang omplacere medarbejder, som bliver ramt af strukturændringer eller besparelser.

Herunder finder du oftest stillede spørgsmål, og svar herpå, til omplacering af medarbejdere - fordelt på to hovedemner. 

Fortrinsret

Dispensation