Notatet "Om oprettelse af fusions-LMU - herunder sammensætning af fusions-LMU og opgaver for et fusions-LMU" beskriver processen og opgaverne ved oprettelse af ny afdeling når afdelinger fusionerer.

Nuværende LMU'er fortsætter indtil den nye ledelse af den nye afdeling er udpeget.

Hvis der skal gennemføres forventningssamtaler med den nye ledelse, kan der fra medarbejderside f.eks. deltage næstformænd og et antal medarbejder-repræsentanter fra de to nuværende LMU'er.

Oprettelse af Fusions-LMU

Fusions-MEDudvalgets opgaver