Notatet "Proces for omplacering af medarbejdere på tværs af HMU-områder i forbindelse med besparelser og omstruktureringer" beskriver opgavefordelingen mellem de forskellige HR afdelinger samt mellem de lokale HR afdelinger og Koncern HR.

Før høringsskrivelse og i høringsperioden

Efter meddelelse om afskedigelse

Særlige opgaver for Koncern HR