På denne side findes diverse skabeloner og skemaer, som kan anvendes i forbindelse med processer ved omstilling og besparelser.

Skabelon til tidsplan

Skabelon til kommunikationplan

Partshøringsbrev vedr. omplacering

Partshøringsbrev vedr. afsked

Indkaldelse til 1. samtale

Referat fra samtale vedr. omplacering - evt. afsked

Denne side er opdateret den 16. maj 2019

Kontaktperson:

Nina Skarum
Nina Skarum

Mobilnr.: 24641898
ninska@rm.dk

Kontaktperson


Mette Høiriis
Tlf.: 7841 0744
methoei@rm.dk

 

Mette Høiriis' arbejdsområder