HR- og Personalecheferne godkendte den 14. november 2013 en vejledning om håndtering af stillingsændringer.

Vejledninger beskriver rammerne for hvilke ændringer medarbejdere må tåle, og hvilket varsel medarbejderne skal gives / har krav på i forbindelse med ændringer i ansættelsesforholdet.

Vejledningen er udarbejdet til brug for de lokale ledelser – men da vurderingen af om ændringer er væsentlige, og hvilket varsel ændringerne eventuelt berettiger medarbejdere til er en juridisk vurdering anbefales det altid at inddrage den respektive HR afdeling i bedømmelsen heraf.

Kontaktperson

Mette Flemming
Tlf: 2464 1898

metfle@rm.dk
Mettes arbejdsområde