Nuværende LMU'er fortsætter indtil den nye ledelse af den nye afdeling er udpeget.

(Hvis der skal gennemføres forventningssamtaler med den nye ledelse, kan der fra medarbejderside f.eks. deltage næstformænd og et antal medarbejderrepræsentanter fra de to nuværende LMU'er).

Oprettelse af Fusions-LMU

Fusions-MEDudvalgets opgaver