Der er oprettet et Hoved-MEDudvalg på hvert af de enkelte hospitaler, Psykiatri og Social og administrationen for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling. Ved at klikke på det enkelte MED-udvalg i oversigten finder du dagsordener og referater, forretningsorden, medlemmer og mødeplan mv. for de enkelte Hoved-MEDudvalg og Regions-MEDudvalget.

De kan tilgås her på Intranettet: