MED- og Arbejdsmiljøaftalen har virkning fra 1. januar 2013.

Det er første gang, der er indgået en integreret MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland. Aftalen har udgangspunkt i den tidligere MED-aftale og tidligere Arbejdsmiljøaftale.

Aftalen er indgået mellem Region Midtjylland og de faglige organisationer i december 2012.  

Der er lavet en kort animationsfilm, som fortæller om aftalen og vores MED-system. 

 

MED-og Arbejdsmiljøaftale

Region Midtjyllands MED- og Arbejdsaftale er indgået med udgangspunkt i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Regionerne, som er indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og Forhandlingsfællesskabet. Region Midtjyllands aftale træder således i stedet for denne aftale. Hvis du ønsker at læse rammeaftalen, så findes den her.

Tidligere MED-aftaler

Film om MED- og arbejdsmiljøaftale