MED- og Arbejdsmiljøaftalen har virkning fra 1. januar 2013.

Det er første gang, der er indgået en integreret MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland. Aftalen har udgangspunkt i den tidligere MED-aftale og tidligere Arbejdsmiljøaftale.

Aftalen er indgået mellem Region Midtjylland og de faglige organisationer i december 2012.  

Der er lavet en kort animationsfilm, som fortæller om aftalen og vores MED-system.