RMU er øverste udvalg for udøvelse af medindflydelse og medbestemmelse i Region Midtjylland. RMU er tillige øverste udvalg på sikkerheds- og sundhedsområdet for hele regionen.

RMU består af 11 ledelsesrepræsentanter og 23 medarbejderrepræsentanter og mødes efter behov, dog mindst fire gange årligt. RMU mødes mindst én gang årligt med den politiske ledelse.

RMU’s opgaver og kompetence mv. fremgår af MED- og Arbejdsmiljøaftale for Region Midtjylland.

Dagsorden RMU fra tidligere møder

Referater RMU fra tidligere møder

Medlemmer og suppleanter RMU
Opgaveoversigt RMU
Forretningsorden
Møder i 2015
Arbejds- og styregrupper RMU
Budget 2015 Høringssvar
Dialogforum vedr. overbelægning